alt alt alt

Misja przedszkola Niepublicznego Gumisie

Przedszkole niepubliczne Gumisie to przedszkole szczęśliwego dzieciństwa, do którego dzieci uczęszczają chętnie i z radością.
Nasi absolwenci to ludzie twórczy, wrażliwi, z poczuciem własnej wartości.
To przyszli odbiorcy sztuki i kultury.
W Przedszkolu Niepublicznym Gumisie odkrywamy w dzieciach "pokłady" talentów: aktorskich, muzycznych, plastycznych i tanecznych.

 

„Po co jest teatr?”

Joanna Kulmowa

Ta drabina to schody do nieba,
a ta miska pod schodami to księżyc.
Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz,
a z garnków są hełmy rycerzy.
Ale kto w te czary nie uwierzy?
To jest teatr.
A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu,
w zachwycie.
I już zawsze w misce księżyc widzieć...

Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów wychowywania dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwania od rzeczywistości. Rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia. Dziecko styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi.

Wczesne kontakty ze sztuką zachęcają do własnej twórczości. Małe dziecko śpiewa, tańczy, gra, ponieważ ma taką potrzebę. Zabawa w teatr jest czymś bardzo naturalnym, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój. Zabawa w role służy zaspakajaniu wewnętrznej potrzeby przyjmowania przez dziecko roli dorosłego.

Są one wstępem do działalności teatralnej, w której różne rodzaje ekspresji znajdują swój najpełniejszy wyraz.

W teatralnych doświadczeniach kształtują się u dziecka specyficzne głębokie przeżycia artystyczne. Stosowanie ich w pracy z dziećmi zapewnia wiele satysfakcji.

Kierując się takimi przesłankami, jak i wizją naszego przedszkola promującego wartości, jakie niesie ze sobą obcowanie ze sztuką, postanowiliśmy zastosować formy teatralne jako element wspomagający ogólny rozwój dzieci we wszystkich sferach.

Zgodnie z tymi założeniami najważniejszym zadaniem, jakie ma do spełnienia nasze przedszkole, poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest rozwijanie uzdolnień artystycznych swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności twórczej.

Działalność artystyczną nasze przedszkole prowadzi już od kilku lat. Przedszkole aktywnie uczestniczy i prezentuje osiągnięcia swoich wychowanków na terenie placówki dla rodziców, w najbliższym środowisku przedszkola oraz na terenie miasta Poznania.

Od września nawiązaliśmy współpracę z Panią Mariolą Ryl Krystianowską znaną dzeciom z teatru TEatRyle, która od kilkudziesięciu lat zaraża dzieci magią teatru.  To Pani Mariola pomoga  nam w tym roku otworzyć najgłębsze zakamarki dziecięcej wyobraźni, pomoże rozsypać na nasze przedszkole szczyptę teatralnej magii, tak aby nasze dzieci mogły błyszczeć nie tylko w świetle reflektorów, ale również w życiu codziennym.


Zapraszamy!!!!!